banner_dogsmart_

Kennel Dogsmart
Hem Om oss Havanais Träning Träffar

Rubriker

Våra hundar
Vårt mål med vår uppfödning är kavata hundar som både vill och kan mycket. Hundar som gillar att lära sig nya saker och att hänga med på det mesta. Viktigt för oss är också den täta kontakt mellan oss och våra valpköpare så vi kan ge support vid behov och följa våra hundars utveckling. Här ser du våra hundar!
Läs mer
Köpa hund
Läs mer
Lekar & bus Trick Busfasoner? Mentalbeskrivning

Håll utkik här när vi planerar nästa mentalbeskrivning!

 

Vad innebär en mentalbeskrivning?

"En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att den skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen. Det är också av största vikt att veta mental status hos både hane och tik som skall användas i avel, för att säkerställa att våra hundar även i framtiden har den mentalitet man önskar.

 

Våra hundar utsätts för miljöer som är krävande. Städerna med sin trafik, mycket människor, höga ljudnivåer med mera, vilket inte är en naturlig eller lätt miljö för en hund.
En hund kan regaera med rädsla i många situationer i vårt samhälle. En rädd hund kan lätt försöka försvara sig genom att ta till tänderna. Detta är inget vi kan tillåta. Varken människor eller andra hundar skall utsättas för detta.

 

Svenska Brukshundklubben har under en lång rad av år använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet.Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Allt för att skapa bättre förutsättningar för både hundar och hundägare i vårt moderna samhälle." Texten tagen från SBK

 

Läs mer om olika rasers rasprofiler på Genetica

 

Detta är de olika situationer som testas:

 • socialitet
 • hanterbarhet
 • passivitet
 • jaktlust
 • lust att gripa
 • ljudkänslighet
 • överraskningsrädsla
 • aggressivitet
 • rädsla
 • mod
 • hot
 • nyfikenhet
 • skottfasthet

Tanken är att hundägaren ska låta hunden klara de olika situationerna på "egen tass" och bara ge det stöd som krävs för att hunden ska kunna klara ut det hela själv.

 

Under testet så guidar testledaren och mentalbeskrivaren så att du som hundägare vet vad som ska hända och hur du ska agera.

 

Mentalbeskrivning(MH) är ett fantastiskt sätt att lära känna sin hund och vad hunden gör när vi INTE är inne och styr.

 

Av vår uppfödning så är 5 st plus Dixie mentalbeskrivna.

 

 

Copyright 2008 Kennel Dogsmart