banner_dogsmart_

Kennel Dogsmart
Hem Om oss Havanais Träning Träffar

Rubriker

Våra hundar
Vårt mål med vår uppfödning är kavata hundar som både vill och kan mycket. Hundar som gillar att lära sig nya saker och att hänga med på det mesta. Viktigt för oss är också den täta kontakt mellan oss och våra valpköpare så vi kan ge support vid behov och följa våra hundars utveckling. Här ser du våra hundar!
Läs mer
Köpa hund
Läs mer
Våra hundar Köpa hund Hundarnas Hälsa Hundarnas Försäkringar

Hundarnas Hälsa

BICHON HAVANAIS är inte behäftad med några utbredda ärftliga sjukdomar. Enstaka fall av patelleluxation och cataract har upptäckts på senare tid. Vi följer SKK och rasklubbens rekommendationer kring kontroller av avelsdjuren i vår ras. Valparnas föräldrar har båda blivit kontrollerade för cataract, hjärtfel och patellaluxation. Annie och Alma är också höftledsröntgad.  För mer info besök www.bbhc.nu/avel

 

IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER har bekämpningsprogram när det gäller vissa njursjukdomar såsom PNP/PLN. Dessutom så skall endast höftledsröntgade hundar användas i avel. Vi följer SKK´s och rasklubbens rekommendationer kring kontroller av avelsdjuren i denna ras. För mer info besök http://swtk.se/swtk_2/

 

Inavel

Men när det gäller inavelsgrad så strävar vi efter 0% i alla våra kullar för att minska risken för sjukdomar orsakade av inavel. Plus att vi ej vill göra avelsbasen snävare med tanke på rasens framtid.

 

Avmaskning

Innan leverans ska valpen ha avmaskats minst två gånger. Och därefter görs det vid ett års ålder innan vaccinatioen och därefter bara vid behov.

 

Vaccinationer
SKK rekommenderar att alla valpar vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka och HCC ges ett så kallat dubbelvaccin vanligen då valpen är cirka 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med dubbelvaccin.

 

Copyright 2008 Kennel Dogsmart